Zákaznícky servis

Predpisy KSZ

OBCHODNÉ PODMIENKY
POSKYTOVANIA A POUŽÍVANIA KARTY STÁLEHO ZÁKAZNÍKA "WOJAS"

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tento Štatút obsahuje podmienky účasti v Programe a je záväzný pre Organizátora i Účastníkov od momentu jeho vyhlásenia.

1.2. Ako určené značkové predajne WOJAS sa rozumejú tie značkové predajne,ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto Štatútu.

II. ÚČASŤ V PROGRAME – ZÁKAZNÍCKA KARTA

2.1. Podmienkou vstupu do Programu a získania „Zákazníckej karty WOJAS“ je uskutočnenie nákupu v jednej zo značkových predajni WOJAS, podpisanie správne vyplnenej ankety s osobnými údajmi a súhlas na spracovanie údajov v počítačovej báze WOJAS Slovakia s.r.o.

2.2. Evidenciu nákupov na karte vykonáva WOJAS Slovakia s.r.o. v počítačovom systéme na základe zákazníckej karty, predloženej zákazníkom pred definitívnym uskutočnením nákupu v ľubovoľnej značkovej predajni WOJAS.

2.3. Skončenie účasti v programe (vyškrtnutie Účastníka z údajovej základne) sa uskutoční na základe písomnej žiadosti Účastníka predloženej v ľubovoľnej predajni v sieti WOJAS, na základe rozhodnutia Organizátora o vylúčení Účastníka z programu. Zákaznícka karta bude zablokovaná v informačnom systéme, čo má za následok vynulovanie a tým stratu informácii o obratoch získaných Účastníkom.

III. ZÁSADY ZÍSKAVANIA ZLIAV

3.1. „Zákaznícka karta WOJAS“ oprávňuje zákazníka pri uskutočnení nasledujúceho nákupu na:
• 5% - nú zľavu, pri dodržaní podmienky, že v sieti značkových predajní Wojas nakúpil tovar v hodnote spolu minimálne ponad 150 € v období za posledných 24 mesiacov,
• 8% - nú zľavu, pri dodržaní podmienky, že v sieti značkových predajní Wojas nakúpil tovar v hodnote spolu minimálne 300 € v období za posledných 24 mesiacov,
• 10% - nú zľavu, pri dodržaní podmienky, že v sieti značkových predajní Wojas nakúpil tovar v hodnote spolu minimálne 450 € v období za posledných 24 mesiacov.

3.2. „Zákaznícka karta WOJAS“ oprávňuje na nákup všetkých výrobkov (obuv, kožená galantéria, doplnky) z ponuky WOJAS, v značkových predajniach WOJAS, s príslušnou 5%, 8% alebo 10% - ou zľavou, poskytovanou z maloobchodnej ceny, nezávisle od hodnoty nákupu.

3.3. „Zákaznícka karta WOJAS“ oprávňuje k účasti v špeciálnych akciách organizovaných pre majiteľov kariet. Informácie o týchto akciách budú majiteľom kariet doručované pomocou pošty, elektronickou poštou alebo prostredníctvom SMS.

3.4. Zľavy zo „Zákazníckej karty WOJAS“ sa nedotýkajú ponukových akcií, posezónových výpredajov a nákupov realizovaných v outletových predajniach.

3.5. Účastníci nemôžu spočítavať zľavy z niekoľkých kariet.

3.6. Účastník si môže kedykoľvek overiť právo na zľavy v ľubovoľnej značkovej predajni siete WOJAS.

3.7. Pristúpiac do programu, Účastník dáva súhlas na posielanie obchodnych a marketingových informácií od Organizátora elektronickou cestou a prostredníctvom SMS.

IV. INFORMÁCIE O KARTE

4.1. Vydavateľom „Zákazníckej karty WOJAS“ je WOJAS Slovakia s.r.o. so sídlom v Liptovskom Mikuláši, PSČ 031 01, ul. Garbiarska 695.

4.2. „Zákaznícka karta WOJAS“ je plastová karta s čiarovým kódom.

4.3. „Zákaznícka karta WOJAS“ nie je platobnou kartou a nemá ohraničenú dobu platnosti.

4.4. „Zákaznícka karta WOJAS“ je majetkom spoločnosti WOJAS Slovakia s.r.o. Používateľ Karty nemá právo ju poskytnúť tretím osobám.

V. PRECHODNÉ USTANOVENIA

5.1. Doteraz vydané Zákaznícke karty podliehajú výmene za novú kartu, pričom doterajšia história nákupov zákazníka v období predchádzajúcich 24 mesiacov pred výmenou karty bude zapísaná na novú kartu. Výmena karty sa uskutoční pri realizácii prvého nákupu, pričom Zákazník dostane zľavu, ktorá mu doteraz patrí. Od tohto dátumu Účastníkovi prislúcha právo účasti v programe na princípoch opísaných v tomto Štatúte.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. V prípade straty karty alebo jej poškodenia, prosíme o nahlásenie tejto skutočnosti v ľubovoľnej značkovej predajni siete WOJAS alebo na mailovú adresu [email protected]

6.2. Ak Zákazník získa „Zákaznícku kartu WOJAS“, to dáva spoločnosti WOJAS Slovakia s.r.o. právo zhromažďovať a analyzovať všetky informácie spojené s nákupmi Zákazníka v značkových predajniach WOJAS.

6.3. Vydavateľ „Zákazníckej karty WOJAS“ - WOJAS Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť platnosť karty v ľubovoľnom čase, bez udania dôvodu a bez možnosti domáhania sa práva Účastníka na odškodnenie.

6.4. WOJAS Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo zakončiť program v ľubovoľnom čase, bez nutnosti udávania príčin, po predchádzajúcom jednomesačnom upozornení. Informovanie o ukončení programu sa uskutoční prostredníctvom internetovej stránky www.wojas.sk ako aj v značkových predajniach WOJAS.

6.5. WOJAS Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo vykonať zmeny v Štatúte vernostného programu „WOJAS“. Oznámenie o vykonaných zmenách v programe sa uskutoční prostredníctvom internetovej stránky www.wojas.sk ako aj v značkových predajniach WOJAS.

Dňa, 2. januára 2013
WOJAS Slovakia s.r.o.

  • Doprava zadarmo nad 30 €
    kuriér DPD / predajnia wojas
  • bezpečná platba
    platba kartou / unicredit
  • Vrátenie tovaru do 30 dní
    30 dni / predajnia wojas