O nas

V čase, keď Podnik kožiarskeho priemyslu z Nového Targu –NZPS PODHALE neodolal nastupujúcim hospodárskym zmenám po roku 1989 a blížil sa jeho úpadok, Wieslaw Wojas účinne rozvíjal svoj podnik a svojím vlastným menom ručil za vysokú kvalitu vyrábanej obuvi. V roku 1990 zamestnal niekoľko osôb a otvoril prvú značkovú podnikovú predajňu. Výroba v prvom roku existencie podniku dosiahla niekoľko desaťtisíc párov topánok. Cieľavedomá činnosť, schopnosť prispôsobiť sa aktuálnym trendom, umenie vycítiť zmeny v požiadavkách zákazníkov a predovšetkým trvanlivosť obuvi spôsobili dynamický rozvoj podniku. Rýchla evolúcia spoločnosti sa časovo spájala s konečnou likvidáciou podniku NZPS PODHALE. Časť ich majetku, v podstate zlikvidovaných prevádzok spolu so strojmi, odkúpil v roku 1994 Výrobno-obchodný podnik Wieslawa Wojasa (ZPH WW). Okrem rastu výroby sa podarilo zachovať aj dovtedajšie pracovné miesta, ktoré boli ohrozené likvidáciou a navyše vytvoriť nové. Zamestnanosť sa v priebehu jedného roka ztrojnásobila. V roku 1996 vznikla obchodná spoločnosť WOJAS TRADE, ktorá sa stala zodpovednou nielen za zvyšovanie počtu značkových podnikových predajni, ale tiež za dovoz surovín vysokej kvality a vývoz obuvi na zahraničné trhy. Úspech spoločnosti WOJAS TRADE sa pričinil o úspech značky WOJAS.

V roku 2007 sa spoločnosť ZPH WOJAS zmenila na akciovú spoločnosť WOJAS, a.s., ktorá na jar 2008 debutovala na Burze cenných papierov. Získaný kapitál bol použitý na rozšírenie a dofinancovanie siete predajni (v priebehu troch rokov sa počet značkových podnikových predajni takmer zdvojnásobila, dosahujúc počet 120), rozšírenie výrobných prevádzok a rozvoj modelárne. V tom istom roku bolo získané 100% podielu vo WOJAS Slovakia, čím sa zabezpečilo rozšírenie na trh nášho južného suseda (v súčasnosti je na Slovensku sieť ôsmich značkových podnikových predajni).

V rokoch 2009-2010 boli rozšírené výrobné prevádzky, v rámci čoho boli zakúpené nové šijacie a montážne stroje ako aj nový vstrekovací systém montáže obuvi, ktorý bol ihneď uvedený do prevádzky. Polovica investičných nákladov (12 miliónov zlotých) bola prefinancovaná z prostriedkov Európskej únie v rámci Operatívneho programu hospodárskeho rozvoja.

Bezpečné nakupovanie
Bezpečné nakupovanies certifikátom SSL
Doprava zadarmo nad 30 €
Doprava zadarmonad 30 €
30 dní na vrátenie
30 dnína vrátenie