Sídlo spoločnosi

WOJAS Slovakia s.r.o.

ul. Garbiarska 695

031-01 Liptovský Mikuláš

tel.: +421 412 304 105

e-mail: eshop@wojas.eu

DIČ: 2022679428

IČO: 44 357 583

On-line obchod

tel.: +421 412 304 105

e-mail: eshop@wojas.eu

Infolinka činná v hodinách:
po - pa : 9:00 - 15:30

Kamenné obchody

Chceš sa skontaktovať bezprostredne s jedným z obchodov Wojas? Prejdi do vyhľadávača obchodov a nájdi kontakt na vybraný obchod.

Odhlásenie z marketingových správ

Chceš sa odhlásiť z dostávania marketingových správ formou e-mailu alebo telefónu? Napíš na adresu gdpr@wojas.sk

Prevádzkovateľom osobných údajov je WOJAS Slovakia, s.r.o., so sídlom: Garbiarska 695, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 357 583, telefón: + 421 44 552 04 80, e-mail: eshop@wojas.sk. Účelom spracúvania osobných údajov je obchodné komunikácia pre zodpovedanie vašich otázok, právnym základom je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu potrebnú na odpovedanie a archivovať ju podľa lehoty pre evidenciu korešpondencie nie však dlhšie ako 3 mesiace. Ako dotknuté osoby máte právo na prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu, právo na obmedzenie spracúvania, právo na vymazanie, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov a o tom ako ich môžete uplatniť nájdete na stránke https://wojas.sk/informacie/politika-sukromia. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a vaše osobné údaje nebudú použité na profilovanie a automatizované rozhodovanie.