Wojas Marketing

01.06.2018

Połączenie WOJAS MARKETING sp. z o.o. z WOJAS S.A.

Plan połączenia spółek.

Uchwała Zarządu Wojas Marketing do połączenia z dnia 30.05.2018r.