Zaregistrujte sa dávať svoje dáta

Informujeme, že správcom Vašich osobných údajov je WOJAS SLOVAKIA S.R.O. so sídlom na ul. Garbiarska 695, 031-01 Liptovský Mikuláš, email: eshop@wojas.eu („Správca”). Kontakt s osobou zodpovednou za spracovávanie osobných údajov vo WOJAS SLOVAKIA S.R.O. je možné uskutočniť na emailovej adrese: iod@wojas.pl. Správca spracováva osobné údaje Kupujúceho za účelom uzavretia a realizácie predajnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu (čl. 6 ods. 1 pís. b GDPR), realizácie služieb poskytovaných elektronickou cestou – vrátane dodávania newslettera (čl. 6 ods. 1 pís. b GDPR), priameho marketingu (čl. 6 ods. 1 pís. a GDPR) a profilovania z marketingového hľadiska (čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR). Adresátmi osobných údajov Kupujúceho môžu byť: prepravcovia alebo ich sprostredkovatelia realizujúci dodanie zásielok, subjekty poskytujúce služby elektronických platieb alebo prostredníctvom platobných kariet, IT dodávatelia, poskytovatelia služieb v oblasti marketingových a analytických činností. Vaše osobné údaje nie sú transferované do tretích štátov. Prináleží Vám právo podať odpor voči spracovaniu údajov na základe čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR. Osobné údaje pre marketingové účely budú prechovávané do chvíle stiahnutia súhlasu na spracovávanie osobných údajov, a pre účel profilovania – do chvíle podania odporu. V zostávajúcom rozsahu budú osobné údaje prechovávané do ukončenia zmluvy o poskytovaní služieb/predajnej zmluvy s Predajcom a po čas nevyhnutný pre splnenie povinností uložených právnymi predpismi (vyúčtovanie, premlčanie nárokov). Máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich zmenu, odstránenie alebo obmedzenie spracovávania, a tiež na prenos údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Predsedovi Úradu na Ochranu Osobných Údajov. V rozsahu, v akom spracovávanie osobných údajov by bolo založené na súhlase, máte právo kedykoľvek stiahnuť súhlas bez vplyvu na zhodnosť s právom spracovávania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho stiahnutím. Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, ale ich neuvedenie znemožní realizáciu zmluvy a využívanie Internetového Obchodu Wojas.sk. zväčšiť...

Už máte účet? Prihlásiť

  • FB - WojasPolska
  • Instagram - Wojas Official
  • Youtube - Wojas Official