Zaregistrujte sa

Informujeme vás, že prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je WOJAS Slovakia, s.r.o. so sídlom: Garbiarska 695, 031-1 Liptovský Mikuláš, email: eshop@wojas.sk („prevádzkovateľ”). Kontakt na zodpovednú osobu je na emailovej adrese: gdpr@wojas.sk. Vaše osobné údaje spracúvame pre účel nákupu prostredníctvom internetového obchodu (e-shopu) t.j. uzatvorenie a realizácia a predajnej zmluvy (podľa čl. 6, odst. 1 písm b; GDPR), pre účel priameho marketingu formou zasielania informácií elektronickou cestou (podľa čl. 6, odst. 1 písmeno f; GDPR), pre účely behaviorálnej online reklamy na základe profilovania (čl. 6, odst. 1, písm. a; GDPR). Príjemcami vašich osobných údajov môžu byť: kuriérske a prepravné spoločnosti alebo ich sprostredkovatelia realizujúce dodanie zásielok, subjekty poskytujúce služby elektronických platieb, poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia služieb v oblasti online marketingu, štatistík a analýz. Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ. Vaše osobné údaje nespracúvame pre účely automatizovaného rozhodovania na základe profilovania. Máte právo na prístup k osobným údajov, právo na ich opravu, právo namietať spracúvanie ak sa zakladá na oprávnenom záujme, ktorá sledujeme ako prevádzkovateľ a právo na výmaz ak sa spracúvanie zakladá na vašom súhlase, alebo ak je spracúvanie nezákonné. Máte právo na obmedzenie spracúvania a právo na prenos údajov. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Doba po ktorú spracúvame vaše osobné údaje je v prípade plnenia zákonnej povinnosti daná jednotlivými zákonmi. Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase, budeme vaše osobné údaje spracúvať do doby, než nebude naplnený účel, alebo pokiaľ svoj súhlas neodvoláte. Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnenom záujem, ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ, budeme osobné údaje spracúvať než nebude naplnený účel, alebo pokiaľ nebudete spracúvanie namietať. Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, ich neposkytnutie ale znemožní možnosť uzatvoriť zmluvu a využiť pre objednanie tovaru e-shop wojas.sk. Viac...

Už máte účet? Prihlásiť

Bezpečné nakupovanie
Bezpečné nakupovanies certifikátom SSL
Doprava zadarmo nad 30 €
Doprava zadarmonad 30 €
30 dní na vrátenie
30 dnína vrátenie