Firma Wojas

OPIS PROJEKTU

Projekt „Innowacyjna technologia produkcji obuwia z antypoślizgową podeszwą trójwarstwową” na lata 2009-2012 był realizowany w ramach działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, finansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczył inwestycji podejmowanej w celu zastosowania zaawansowanej technologii (będącej przedmiotem zgłoszenia patentowego), dzięki której są wytwarzane nowe produkty na rynku docelowym w postaci butów z trójwarstwową podeszwą antypoślizgową. Rozszerzenie produkcji nie wykracza poza przemysł, w którym firma Wojas działa obecnie. Inwestycja realizowana w ramach projektupolegała na rozbudowie przedsiębiorstwa i dotyczyła inwestycji polegającej na podejmowaniu działalności stanowiącej fazę poprzednią w stosunku do działalności dotychczasowej. W wyniku realizacji projektu na rynek docelowy został wprowadzony zasadniczo zmieniony produkt w postaci obuwia z wielofunkcyjną, trójwarstwową podeszwą antypoślizgową, które zapewnia przyleganie do podłoża oblodzonego oraz do powierzchni oleistych i śliskich. Rynkiemdocelowym dla produktu są państwa: Polska, Czechy, Słowacja, Białoruś i Rosja. Realizacja projektu umożliwia firmie Wojas S.A. wprowadzenie na rynek nowego obuwia z wielowarstwową podeszwą antypoślizgową, a dodatkowopowoduje obniżenie kosztów jego wytwarzania ze względu na zastosowanie innowacyjnej, ekologicznej i korzystnej ekonomicznie technologii. Projekt ma pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój oraz jest pozytywny pod względem równych szans i niedyskryminacji. Całościowy koszt projektu wynosi 30 601 674,80 PLN, zaś finansowy udział Unii Eu

CEL PROJEKTU

Celem projektu było wdrożenie na skalę przemysłową innowacyjnej technologii jednocyklowej produkcji obuwia z wielofunkcyjną antypoślizgową podeszwą trójwarstwową z wykorzystaniem wtrysku bezpośredniego podeszwy. Rozwiązanie to uznano za innowacyjne w branży przemysłu obuwniczego. Stanowi ono przedmiot zgłoszenia patentowego do Urzędu Patentowego RP. Wielofunkcyjna podeszwa antypoślizgowa po raz pierwszy na świecie została zaprezentowana na targach w Bolonii w kwietniu 2008 roku. Podeszwajest produkowana w oparciu o innowacyjną technologię, która w ramach projektu zostaławdrożona po raz pierwszy na świecie. Jest to technologia produkcji obuwia z podeszwą trójwarstwową w jednym cyklu produkcyjnym z wykorzystaniem wtrysku bezpośredniego podeszwy. Projekt zakłada stworzenie nowego zakładu, rozbudowę zakładu już istniejącego, dywersyfikację produkcji poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych, a także wprowadzenie na rynek ulepszonego produktu. Projekt doprowadził do powstania nowego produktu z punktu widzenia ostatecznego użytkownika (właściwości antypoślizgowe, brak potrzeby korzystania z dodatkowych akcesoriów antypoślizgowych, odporność podeszew na korozję mikrobiologiczną, wysoka jakość zastosowanych produktów) oraz firmy Wojas (wdrożenie innowacyjnej technologii, poszerzenie oferty asortymentowej, wdrożenie wzoru przemysłowego do produkcji).

INNOWACYJNOŚĆ TECHNOLOGII

Wojas wdrożył na skalę przemysłową innowacyjną technologię produkcji obuwia z antypoślizgową wielofunkcyjną podeszwą trójwarstwową w jednym cyklu z wykorzystaniem wtrysku bezpośredniego podeszwy. O innowacyjności wdrażanej w ramach projektu technologii decydują następujące czynniki: - uruchomienie po raz pierwszy na świecie produkcji obuwia z podeszwą trójwarstwową w technologii bezpośredniego wtrysku w jednym cyklu, - zastosowanie jako trzeciej warstwy podeszwy tkaniny o właściwościach antypoślizgowych, - wdrożenie do produkcji na skalę przemysłową zabezpieczenia obuwia przed korozją mikrobiologiczną, - wdrożenie do produkcji na skalę przemysłową technologii klejenia gumy z poliuretanami w metodzie bezpośredniego wtrysku przy pomocy klejów ekologicznych.

Bezpečné nakupovanie
Bezpečné nakupovanies certifikátom SSL
Doprava zadarmo nad 30 €
Doprava zadarmonad 30 €
30 dní na vrátenie
30 dnína vrátenie